Danijel Banulesku

Danijel Banulesku (1960, Bukurešt) je romansijer, pesnik i pozorišni pisac.
Dobitnik je Evropske nagrade za poeziju (koju dodeljuje grad Minster, u Nemačkoj, i koju je dobio zajedno sa Ernestom Vihnerom), nagrade Rumunske Akademije (za roman) i, u dva navrata, Nagrade saveza pisaca Rumunije (za poeziju i za dramu).
Knjige poezije: Voleću te do kraja kreveta, Balada o Danijelu Banuleskuu i Danijel od molitve. Antologije (koje sadrže i drugde neobjavljene pesme): Kako je dobro biti Danijel Banulesku, U zmijarniku i Pesnička trilogija.
Njegov klan romana, nazvan Najlepša priča na svetu, sastoji se, za sada, od romana: Ljubim te u dupe, voljeni vođo!, Đavo lovi tvoju dušu, Zar ne bi da te pošaljem u Raj? i Najbolji roman svih vremena.
Drame: Ko je pobedio u Svetskom ratu religija? i Hoćeš li da budeš prijatelj Boga?
Dvanaest Banuleskuovih knjiga je prevedeno na strane jezike, među kojima na: nemački, engleski, mađarski, holandski i ukrajinski. 

Danijel Banulesku
Danijel Banulesku – Ljubim te u dupe, voljeni vođo!
Ljubim te u dupe, voljeni vođo!

Roman, 2019.
A5, 242 str.

Danijel Banulesku piše s nadahnućem i iskustvom velikog romansijera. Njegov stil je savršena mešavina Mateja Karađalea, Elijadea, Markesa, Selindžera, poezije i karikaturalne sprdnje. Ljubim te u dupe, voljeni vođo! je roman napisan furiozno i transcendentno. Zvučnost ovog romana je munjevita i delikatna, s promenama ritma i razornim, nikad vulgarnim humorom, sve na potki drevne rumunsko-balkanske magije. Danijel Banulesku je napisao roman novog pravca u rumunskoj književnosti.

Valentin Jakob 

880 din.