Ana Isaković

Ana Isaković, 1977. Urednica arhiva Centra za kulturnu
dekontaminaciju. Kao mala, učestvovala je na konkursima
za poeziju, a onda je prestala. Vratila se posle petnaest godina. Pohađala je kurs poezije kod Ognjenke Lakićević i Zvonka Karanovića. Objavljivala je poeziju na portalu astronaut.ba. Pozorišna kritičarka onlajn portala
Kontra press. Objavljivala je pozorišne kritike i tekstove u časopisama i novinama, kao i na portalima. Bila je kritičarka 12. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu i 42. Bitefa. Na 48. MESS-u dobila je nagradu Direkcije za profesionalno i inspirativno izveštavanje o festivalu. Bila je selektorka pratećeg programa Showcase 44. Bitefa. Studirala je istoriju umetnosti, magistrirala je teatrologiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Ana Isaković
Ana Isaković – Melinda Minhauzen
Melinda Minhauzen

Pesme, 2022.
A5, 68 str.

Ana Isaković pružila nam je nepretenciozno zaigranu zbirku poezije koja svojim jezičkim sistemom, tvrdoglavim imenovanjem junakinje i lokalizacijom njenog života, revitalizuje savremenu pesničku produkciju. Situacije koje u svesti beležimo kao ozbiljne i opasne tretirane su ironijski i na taj način one postižu svoj pun životni potencijal i autentičnost. Poezija Ane Isaković je beskompromisna u iskazivanju istine protiv koje se bori.

Ana Marija Grbić

770 din.